کارکنان معاونت دانشجویی

نام: رقیه امامعلی پور
سمت: کارشناس کمیته انضباطی
تلفن: 2728
محل کار: کمیته انضاطی دانشجویان
نام: رضا باقری
سمت: راننده آمبولانس
تلفن: 2775
محل کار: درمانگاه دانشگاه
نام: زهرا قدیری
سمت: کارشناس
تلفن: 2730
محل کار: کمیسیون موارد خاص
نام: حکیم رشیدپور
سمت: حسابدار
تلفن: 2743
محل کار: معاونت دانشجویی
نام: لطیف پورفرهادی
سمت: رئیس اداره رفاه
تلفن: 2749
محل کار: اداره رفاه
نام: باقر خندانی
سمت: امین اموال
تلفن: 2731
محل کار: معاونت دانشجویی
نام: لیلا وکیلی
سمت: مسوول دبیرخانه
تلفن: 2737
محل کار: معاونت دانشجویی و فرهنگی
نام: لیلا بنیادی
سمت: کارشناس
تلفن: 2750
محل کار: اداره رفاه
نام: نادرکریمی
سمت: کارمند
تلفن: 2751
محل کار: اداره رفاه
نام: رباب محمدباقری
سمت: کارشناس اداره رفاه
تلفن: 2741
محل کار: اتاق کامپیوتر

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:6  این هفته:  این ماه:  امسال: