اداره اتوماسیون و تغذیه

 

برای تامین بخشی ازنیازهای معیشتی دانشجویان ، یک واحد سازمانی دردانشگاه ارومیه  بنام اداره تغذیه وجود دارد که تحت نظرمدیریت امور دانشجویی است. این اداره وظیفه تهیه وتوزیع تغذیه یارانه ای درسه وعده صبحانه ، ناهار و شام رابعهده دارد. این اداره با تعداد 8 نفر کارمند و 110 نفر نیروی شرکتی طرف قرارداد بخش خصوصی در راستای تأمین غذای دانشجویان فعالیت می نماید.

رئیس اداره تغذیه  

رامین رزمی

کارشناس تغذیه

رضا پورعلی

 اهداف اداره تغذیه و واحدهای تابعه تشکیل شده که وظیفه ارائه سرویس غذا به دانشجویان وکارکنان دانشگاه را بر عهده دارد عبارتنداز :

       تهیه مواد غذایی مورد نیاز به غیر از مواد سهمیه ای جهت تامین غذای روزانه دانشجویان در سلف سرویس و شام داشجویان خوابگاهی

تامین بموقع تجهیزات مورد نیاز طبخ غذا

انتخاب پیمانکار مناسب برای طبخ غذا

تدوین و اجرای برنامه غذایی

تهیه انالیز مواد غذایی مورد نیاز برای هریک از غذاها

نظارن دقیق به میزان مصرف مواد غذایی و کیفیت مواد غذایی خریداری شده

نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران

 رسیدگی دوره ای به وضعیت بهداشتی محیط سلف سرویس و آشپزخانه

وظایف و فعالیتها:

تهیه برنامه غذایی هفتگی، ماهانه، ایام امتحانات و ایام ماه مبارک رمضان

آنالیز غذاهای ارائه شده در سلف ها براساس معیارهای استاندارد

نظرسنجی از دانشجویان در مورد غذاهای توزیع شده و اعمال نظرات آنها در تهیه برنامه غذایی

نظارت و کنترل مواد اولیه غذایی و نحوه نگهداری آنها در انبارها و سردخانه ها

 بازدید روزانه از رستوران مرکزی رستوران دامپزشکی رستوران علوم ادبیات اقتصاد و هنر در مراحل آماده سازی، پخت و توزیع غذا در جهت کنترل بهداشتی و کیفی آن

      واحد غذاخوریها:

 

مسئول سلف مرکزی

رضا پورعلی

مسئول سلف دامپزشکی

کریم رحیمی

مسئول سلف علوم

میرزا رحمانی خواه

مسئول سلف ادبیات

اسکندر زلفی

مسئول سلف اقتصاد و هنر

قربانعلی رستگار

مسئول سلف مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

مهدی بابازاده

مسئول سلف دانشکده فنی خوی

محمد میراب

فعالیت غذاخوریها:

واحد غذاخوریها تهیه، پخت و توزیع غذای سالم و بهداشتی براساس آمار رزور  را برعهده دارند. تهیه و توزیع غذا و انجام امور نظافت آشپزخانه ها و سالنهای غذاخوری تمام سلف سرویسهای دانشگاه به پیمانکار واگذار گردیده است.

 اهم فعالیتهای انجام شده اداره تغذیه

 ارائه غذای گرم به دانشجویان در دانشکده ها و خوابگاه ها زیر نظر کارشناسان تغذیه و صنایع غذایی به نحوی که مطابق با نیازهای تغذیه ای دانشجویان بوده و از کیفیت بهداشتی و سلامت غذایی مطلوب برخوردار باشد که این فرایند از طریق نظارت ناظرین و کارشناسان مجرب صورت می پذیرد

استاندارد کردن فضا و تجهیزات آشپزخانه ها و سالن های غذاخوری از بعد کمی و کیفی به نحوی که در حال حاضر کلیه تجهیزات لازم برای تحقق این امر فراهم شده و سرانه فضای سالن غذاخوری بیش از 5 برابر استاندارد افزایش یافته است

افزایش کیفیت غذایی دانشجویی از طریق ایجاد تنوع غذایی با استفاده از غذاهای پرطرفدار و خاص از نظر ارزش تغذیه ای ، بهبود کیفیت غذائی که این امر با مدد جستن از کارشناسان تغذیه در تنظیم برنامه غذایی ، نظارت دقیق تر ، بهبود کیفیت مواد اولیه و تعامل با دانشجویان صورت پذیرفته است

استاندارد نمودن کمی و کیفی فضای انبارداری بالاخص فضای سردخانه که از ضروریات در امر نگهداری ایمن و سالم مواد اولیه برای تغذیه دانشجویان عزیز است

 اصلاح الگوی مصرف از طریق بهبود روشهای پخت ، ارتقای سیستم اتوماسیون ، اصلاح جداول آنالیز ، اصلاح ترکیب مواد اولیه ، رعایت اصول تغذیه نوین ، سالم و ایمن ، بالاخص در اقلام پرمصرف و پرهزینه مثل گوشت ، برنج و روغن که صرفه جویی معادل به ترتیب 50% ، 40% و 80% در طول دوره را به همراه داشته است . در خصوص سایر اقلام و همچنین مصرف انرژی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد

ترویج فرهنگ صحیح تغذیه ای در میان دانشجویان به منظور ارتقای سطح سلامت ، حفظ سلامت ، ارتقای سطح یادگیری و انجام فعالیت های آموزشی تغذیه از طریقارائه  برنامه های غذایی متناسب با نیازهای تغذیه ای کارشناسی شده

اهم وظایف اتوماسیون تغذیه

 

1- نظارت بر حسن انجام روند الکترونیکی رزرو و تحویل غذا و رفع ایرادات و مشکلات احتمالی (سخت افزاری و نرم افزاری)

2- ارائه آمار به کلیه رستورانها

3- پاسخگویی به دانشجویان در خصوص مسائل مربوط به اتوماسیون تغذیه

 

مسئولین

مسئول اداره امور رستورانها

رامین رزمی

مسئول اتوماسیون تغذیه

یونس نریمانی 

آدرس پست الکترونیکی اداره اتوماسیون تغذیه

Taghzieh@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632