به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه دکتری که متقاضی وام ویژه دکتری می باشند می رساند جهت دریافت وام ویژه دکتری با شرایط ذیل به کارشناسان تحصیلات تکمیلی در در دانشکده های خود مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام :

1- تکمیل فرمهای مربوطه (جهت دریافت فرمها، بر روی شماره ها کلیک فرمائید: شماره 1 ، 2 و 3)

2- سپردن سند تعهد محضری "با دو ضامن معتبر " الزامی می باشد ضمانت های مقاطع قبل قابل قبول نمی باشد.

3- وام مذکور طبق بخشنامه صندوق رفاه به دانشجویانی که حداقل 2 سال تحصیل به فراغت از تحصیل ایشان باقی است، تعلق می گیرد.

4- به دریافت کنندگان پژوهانه و دانشجویانی که بدهی معوقه به صندوق رفاه دارند وام تعلق نمی گیرد.

5- افتتاح حساب در بانک تجارت شعبه دانشگاه ارومیه "واقع در پردیس نازلو" تجارت کارت جوان

تذکر: لازم به توضیح اینکه حداکثر زمان لازم جهت ثبت نام تا تاریخ 93/11/25 می باشد.

 

                                                                                                                             معاونت دانشجویی دانشگاه

                                                                                                                                    اداره رفاه