با توجه به فرا رسیدن ایام تعطیلی نوروز ، درمانگاه دانشگاه ارومیه ، همچون سالهای قبل ، از پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 26/12/93 لغایت 15/1/94 تعطیل می باشد.