با توجه به لزوم انجام امورمالی آخرسال  امکان رزرو یا عودت غذای هفته آخر اسفند تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخه20/12/93 مقدور خواهد بود. لذا لازم است دانشجویان عزیز در صورت نیاز به عودت و یا رزرو غذا به موقع اقدام فرمایند.