بنا بر اعلام اتوماسیون تغذیه انشاالله منوی غذای فروردین 94 از تاریخ 93/12/21 قابل انتخاب خواهد بود. جهت اطمینان، بهتر است دانشجویان عزیز نسبت به رزرو فروردین 94 پیشاپیش اقدام نمایند.