اخیراً برخی پیامک ها در بین دانشجویان دست به دست می شود مبنی بر اینکه "دانشگاه قصد دارد مدیریت تغذیه دانشجویی را به بخش خصوصی واگذار کند" و یا "ارائه غذا در وعده شام لغو خواهد شد" و شایعاتی از این دست.لازم است جهت تنویر افکار دانشگاهیان عزیز تاکید شود مرجع اطلاع رسانی امور دانشجویان، وب سایت معاونت دانشجویی به آدرسdaneshjuei.urmia.ac.ir و یا وب سایت دانشگاه ارومیه به آدرس urmia.ac.ir بوده و شایعات از این دست قویاً تکذیب می گردد.لذا از دانشجویان عزیز دعوت می گردد با طیب خاطر و با آرامش خیال تنها به رسالت اصلی خود که همانا تحصیل علم و دانش و بکارگیری آن می باشد اندیشیده و خاطر خود را درگیر شایعاتی از این دست نکنند. خاطر نشان می شود کارکنان خدوم این معاونت نیز برای ارائه خدماتی شایسته و در خور عزیزان کمر همت بسته اند.با آرزوی توفیق دانشجویان عزیز                                                                                               معاونت دانشجویی