به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه مقطع دکتری تخصصی که متقاضی وام ویژه دکتری می باشند، می رساند، جهت ثبت نام وام با شرایط اعلامی از طرف صندوق رفاه از تاریخ 94/01/31 لغایت 94/02/13 با تکمیل فرم های پیوستی به اداره رفاه مراجعه نمایند.

تذکر: دانشجویان دکتری که قبل از عید ثبت نام نموده اند الزاماً فرم پیوستی شماره 3 را تکمیل و به اداره رفاه تحویل نمایند. عدم تحویل فرم شماره 3 به منزله انصراف از دریافت وام می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام برای اولین بار:

1)دانشجویان عزیز حتما آزمون جامع داده باشند.

2)عدم بدهی معوقه از مقطع قبلی (کارشناسی ارشد)

3)ارائه سند تعهد محضری با 2 ضامن معتبر

تذکر: دانشجویانی که در مقطع ارشد تعهد داده باشند و همزمان در مقطع دکتری قبول شده باشند لزومی برای ارائه 2 تعهد نمی باشد و یک تعهد محضری جدید کافی است.

4)افتتاح شماره حساب در بانک تجارت (" تجارت کارت جوان" در دانشگاه ارومیه)

تذکر: نمونه فرمها را از لینکهای زیر میتوانید دانلود نمایید.

فرم شماره یک

فرم شماره دو

فرم شماره سه

فرم تعهد نامه

معاونت دانشجویی  - اداره رفاه دانشجویان