به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند؛ به مناسبت هفته خوابگاهها رزرو غذای رایگان برای نهار روز پنج شنبه مورخه 94/2/31 برای دانشجویان ساکن خوابگاههای پردیس نازلو امکان پذیر می باشد.

 

 

معاونت دانشجویی دانشگاه