هفته خوابگاهها بر تمام دانشجویان عزیز مبارک و خجسته باد.

خوابگاه محیط کوچکی از خانواده بزرگ دانشگاهی است و تمام تلاش ما و همکارانمان در معاونت دانشجویی ایجاد محیطی با نشاط و تداعی احساس در خانه بودن و دوری شما عزیزان از دلتنگیهاست. ضمن تبریک این هفته به تمام دانشجویان عزیز خوابگاهی، امید آن داریم با یاری و حمایت شما عزیزان بر تحقق این هدف  بکوشیم.

 

 

                                                                                                                                                                 دکتر عبدالناصر نظریانی

    معاون دانشجویی دانشگاه