فهرست ویژه برنامه های حوزه معاونت دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاهها

¬امکان رزرو غذای رایگان برای ناهار روز پنج شنبه  برای دانشجویان ساکن خوابگاههای پردیس نازلو

«برگزاری مسابقه پخت املت و کیک  در روز 28/2/94 در محل خوابگاههای آزادگان، طوبی و بنت

«افتتاح ایستگاه تندرستی خوابگاه دخترانه طوبی در مورخه 28/2/94

«مراسم گلنگ زنی احداث خوابگاه بخش خصوصی در مجموعه خوابگاه دخترانه طوبی در مورخه 28/2/94

«بازدید روسای دانشکده ها از خوابگاههای دانشجویی

«بازدید نماینده مقام معظم رهبری در استان ،بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندار، ریاست  و معاونین از مجموعه خوابگاهی طوبی

«بازدید معاون سیاسی امنیتی از برخی خوابگاههای دانشجویی واقع در سطح شهر

«اهداء گل و پذیرایی شیرینی در خوابگاههای دانشجویی

«انتخاب اتاق نمونه خوابگاهی و  تقدیر از ساکنان دانشجوی آن اتاق

«انتخاب سرپرست نمونه خوابگاههای دخترانه و پسرانه

«تقدیر از خوابگاهدار نمونه بخش خصوصی

«تقدیر از دستگاه اجرایی فعال در حوزه خوابگاههای دانشجویی

«مراسم ضیافت شام توسط یکی از خوابگاهداراران بخش خصوصی

 

 

معاونت دانشجویی دانشگاه