ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ایام ماه مبارک رمضان لطفاً دانشجویان عزیز موارد زیر را برای رزرو و دریافت غذا در این ایام مبارک مد نظر داشته باشند.

1.    سحری روز بعد همراه با افطاری روز جاری سرو خواهد شد فلذا پس از یکبار کشیدن کارت و دریافت وعده افطاری روز جاری مجدداً کارت کشیده، در صورت داشتن رزرو، سحری روز بعد را نیز دریافت نمائید.

2.    حتی الامکان رستورانی واحد را برای سحری روز بعد و افطار روز جاری انتخاب نمائید.

3.    مهم: در صورتيکه افطار روز جاري براي خوابگاه داخل شهر رزرو شده ولي سحري روز بعد براي خوابگاه داخل شهر رزرو نشود امکان دريافت سحري وجود نداشته و مشمول جريمه غذاي نخورده نيز خواهد بود. 

4.    ساعت توزیع غذا در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 6:30 عصر تا 9 شب خواهد بود.

با آرزوی توفیقات روز افزون دانشگاهیان عزیز.

 

 معاونت دانشجویی