دانشگاه مازندران دومین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور را برگزار می کند.

 

برای مشاهده فراخوان اینجا کلیک نمائید.

 

 معاونت دانشجویی