اطلاعيه ثبت نام وام

قابل توجه کلیه دانشجویان روزانه و نوبت دوم(شبانه)ونیمه حضوری و پرديس (قبولی از سازمان سنجش) می رساند جهت ثبت نام وام ترم اول سال تحصیلی 95-94 از تاریخ 28 شهریور الی 6 مهر ماه سال جاری با به همراه داشتن مدارک ذیل به اداره رفاه واقع درساختمان كتابخانه مركزي ،معاونت دانشجویی مراجعه نمائید.

 

مدارک لازم جهت ثبت نام اولین بار به شرح ذیل می باشد:

1-    ارائه کپی کارت دانشجویی وکپی کارت ملی  

2-    اخذ فرم وام از سايت دانشگاه اروميه (معاونت دانشجويي-اداره رفاه )

3-    اخذ نمونه فرم تعهد محضری ازسايت دانشگاه وتکمیل آن دردفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به اداره رفاه

4-    متاهلین (آقايان)کپی شناسنامه زوجین الزامی است .(دانشجويان روزانه)

5-    دانشجویان دو مقطعی حتما از مقطع قبلی تسویه حساب نمایند (اخذ دفترچه اقساط از مقطع قبلی و پرداخت اقساط معوقه و جريمه ديركرد مقاطع قبلي

6-    افتتاح حساب در بانك تجارت دانشگاه نازلو براي دانشجويان روزانه وتحويل شماره حساب به اداره رفاه

 

تمدید وام:

روزانه :مراجعه حضوري به اداره رفاه و ثبت اسامي در ليست تمديدي

 

شبانه :اخذ فرم وام از سايت دانشگاه و وتحويل آن به اداره رفاه

 

نیمه حضوری و پردیس: اخذ فرم وام از سايت دانشگاه وامضاي آن توسط حسابداري دانشكده مربوطه و تحويل آن به اداره رفاه

 

بعلت محدودیت اعتبار زمان ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

دانلود  فرم تعهد محضری 

دانلود فرم روزانه        

صفحه یک

صفحه دو

دانلود فرم شبانه - نیمه حضوری - پردیس