.به اطلاع دانشجویان گرامی می ر ساند با توجه به پایین بودن آمار رزرو شام خواهشمند است جهت دریافت شام تا مورخه 94/7/1 به رستوران مرکزی مراجعه فرمایند

لازم به ذکر است ساعات توزیع شام 17/30 لغایت 19 خواهد بود