اطلاعیه وام ویژه دکتری

 

کلیه دانشجویان روزانه مقطع دکتری متقاضی وام  می توانند با در دست داشتن مدارک زیر در تاریخ 3/8/94 لغایت 4/8/94 به اداره رفاه واقع در معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

مدارک  و شرایط لازم جهت ثبت نام برای اولین باربه شرح ذیل می باشد.

·       

دانشجویا ن عزیز حتما امتحان جامع داده باشندو پروپوزال آنها به تصویب رسیده باشد.

·       

اخذ فرم های 1 و 2 و3از سایت دانشگاه (بخش معاونت دانشجویی اطلاعیه وام دکتری)و ممهور به مهر معاونت محترم پژوهشی و دانشجویی دانشگاه

·       

ارائه سند تعهد محضری با دو ضامن معتبر

تذکر:دانشجویانی که در مقطع ارشد تعهد داده باشند و همزمان در مقطع دکتری قبول شده باشند لزومی برای ارائه 2 تعهد نمی باشد و یک تعهد محضری جدید کافی است.

·       

افتتاح شماره حساب در بانک تجارت شعبه دانشگاه

·       

عدم بدهی معوقه از مقطع قبلی(کارشناسی ارشد)

 تمدید وام (دانشجویانی که دوره های قبل ثبت نام کرده و وام دریافت نموده اند)

اخذ فرم 3 از سایت دانشگاه(بخش معاونت دانشجویی اطلاعیه وام دکتری)و تکمیل فرم ها و ممهور به مهر معاونت محترم پژوهشی و دانشجویی دانشگاه

 

 

با تشکر - اداره رفاه

 

دانلود فرم ها

فرم تعهد

فرم یک

فرم دو

فرم سه