به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه (کاردانی،کارشناس، کارشناسی ارشد و دکتری) می رساند مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه جهت تشکیل کانون همیاران سلامت روان عضو می پذیرد.

دانشجویان متقاضی عضویت جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مرکز مشاوره دانشجویی واقع در پردیس نازلو طبقه فوقانی استخر دانشگاه  مراجعه  نمایند

 

                                                                                                                               

دریافت فایلهای اساسنامه کانون دانشجویی همیاران سلامت روان

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

 

 

 

                                                                                                                                          مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه