قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن 94:

برای ورود به حساب خود، افزایش اعتبار و بعد رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه از شماره دانشجویی و کد ملی بعنوان نام کاربری و رمز عبور استفاده کنید.

*سلفهای 1، 2 و 3 در محل پردیس نازلو می باشد (کیلومتر 11 جاده سرو)

*سلف 4 در محل دانشکده ادبیات می باشد.

*سلف 6 در محل دانشکده های اقتصاد و هنر می باشد.

*بسته به محل کلاس یا کار دانشجویان جدید الورود دانشجویان می توانند برای غذاخوری های زیر ناهار رزرو کنند:

*دانشجویان دانشکده اقتصاد و هنر، خواهران و برادران: غذاخوری های 1-2-3-4-6

* دانشجویان دانشکده های فنی و تربیت بدنی برادران: غذاخوری های 1-2-4-6

* دانشجویان دانشکده های فنی و تربیت بدنی خواهران: غذاخوری های 3-4-6

* دانشجویان دانشکده کشاورزی برادران: غذاخوری های1-3-4-6

* دانشجویان دانشکده کشاورزی خواهران: غذاخوری های 3-4-6

* دانشجویان دانشکده علوم برادران: غذاخوری های 1-2-4-6

* دانشجویان دانشکده علوم خواهران: غذاخوری های 2-4-6

* دانشجویان دانشکده دامپزشکی برادران: غذاخوری های 1-2-4-6

* دانشجویان دانشکده دامپزشکی خواهران: غذاخوری های 3-4-6

* دانشجویان دانشکده منابع طبیعی برادران: غذاخوری های 1-2-4-6

* دانشجویان دانشکده منابع طبیعی خواهران: غذاخوری های 1-4-6

* دانشجویان دانشکده ادبیات برادران و خواهران: غذاخوری های 1-2-4-6

 

 امور دانشجویان -اتوماسیون تغذیه

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:7  این هفته:  این ماه:  امسال: