اطلاعیه وام ویژه دکتری  (روزانه)                                                      

دانشجویان روزانه مقطع دکتری متقاضی وام  می توانند با در دست داشتن مدارک زیر در تاریخ 94/11/28لغایت 94/12/02 به اداره رفاه واقع در معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

مدارک  و شرایط لازم جهت ثبت نام برای اولین باربه شرح ذیل می باشد

-دانشجویا ن عزیز حتما امتحان جامع داده باشندو پروپوزال آنها به تصویب رسیده باشد.

-اخذ فرم های 1 و 2 (بخش معاونت دانشجویی اطلاعیه وام دکتری)و ممهور به مهر معاونت محترم پژوهشی و دانشجویی دانشگاه

-ارائه سند تعهد محضری با دو ضامن معتبر

تذکر:دانشجویانی که در مقطع ارشد تعهد داده باشند و همزمان در مقطع دکتری قبول شده باشند لزومی برای ارائه 2 تعهد نمی باشد و یک تعهد محضری جدید کافی است.

-افتتاح شماره حساب در بانک تجارت شعبه دانشگاه

-عدم بدهی معوقه از مقطع قبلی(کارشناسی ارشد)

                                                                   تمدید وام (دانشجویانی که دوره های قبل ثبت نام کرده و وام ویژه دریافت نموده اند)

اخذ فرم 3 از سایت دانشگاه(بخش معاونت دانشجویی اطلاعیه وام دکتری)و تکمیل فرم ها و ممهور به مهر معاونت محترم پژوهشی و دانشجویی دانشگاه

تذکر مهم:دانشجویانی که ترم مهر 94 وام تحصیلی دریافت نموده اند باید انصراف خود را از وام ترم بهمن 94 به اداره رفاه اعلام نمایند،در غیر اینصورت طبق بخشنامه صندوق رفاه از دریافت وام ویژه دکتری محروم خواهند شد.                                                                                                                               

                                                                  دانلود فرم ها

فرم 1 

فرم 2

فرم 3

فرم تعهد محضری

 

                                                                                                           اداره رفاه - اموردانشجویان                                                      

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:7  این هفته:  این ماه:  امسال: