نظر به ابلاغ آیین نامه جدید شورای صنفی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورخه 95/02/19 و نزدیکی ایام برگزاری امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 از یک سو و اهتمام معاونت دانشجویی دانشگاه به مشارکت حداکثری دانشجویان در انتخابات شورای صنفی بویژه دانشجویان جدیدالورود به اطلاع دانشجویان عزیز دانشگاه ارومیه می رساند که این انتخابات در نیمه دوم مهرماه برگزار خواهد شد. 

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:7  این هفته:  این ماه:  امسال: