اطلاعیه: وام تحصیلی(روزانه)

تاریخ:1395/9/95

به اطلاع دانشجویان روزانه که  وام تحصیلی ترم اول 96-95 را مهر ماه تمدید ننموده اند  می رساند جهت ثبت نام وام خود از تاریخ 95/9/14 تا تاریخ 95/9/16 می توانند از طریق پورتال دانشجوئی ( bp.swf.ir) ثبت نام نمایند .

مدارک لازم جهت ثبت نام برای اولین بار:

1-                  کپی کارت دانشجوئی و کارت ملی

2-                  تعهد محضری(دانشجویان وام بگیر لزومی برای ارائه تعهد دوباره ندارند)

3-                  شماره حساب در بانک تجارت شعبه دانشگاه نازلو بنام دانشجو

4-                  تکمیل فرم تحصیلی (دریافت فرم از سایت دانشگاه ارومیه قسمت فرمها)

تذکر:دانشجویانی که نمی توانند از طریق سایت پورتال دانشجوئی (bp.swf.ir)   ثبت نام نمایند با تلفن 04431942751 آقای کریمی(داخلی 2751) تماس   حاصل نمایند.   

 

 

معاونت دانشجوئی(اداره رفاه)