معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه

 

روز

تاریخ

صبحانه

قیمت
(ریال)

غذای اصلی  ناهار نوع 1

کنار غذای ناهار نوع 1

قیمت (ریال)

غذای اصلی شام نوع 1

کنار غذای شام نوع 1

قیمت (ریال)

 

غذای اصلی ناهار نوع 2

کنار غذای ناهار نوع 2

غذای اصلی  شام نوع 2

کنار غذای شام نوع 2

 

شنبه

96/9/4

عسل، کره، نان، چای، شیر

7000

استانبولی پلو با گوشت

سالاد فصل

12,500

چلو خورشت قیمه

سیب

12,500

 

چلوخورشت قرمه سبزی

خیار ماست

12,500

کوفته تبریزی

ماست

12,500

 

یکشنبه

96/9/5

تخم مرغ، کره، نان، چای

7000

چلوجوجه کباب+گوجه

1. دوغ 2. کره

14,000

برنج + گوجه + سیب زمینی

تن ماهی

14,000

 

چلوخورشت کرفس

موز

12,500

تاس کباب مرغ

خیارشور

12,500

 

دوشنبه

96/9/6

تعطیل رسمی

 
 

سه شنبه

96/9/7

کره، مربا، شیر، نان، چای

7000

زرشک پلو با مرغ

 

14,000

چلوخورشت فسنجان

 

14,000

 

ماکارونی

1-سس گوجه 2- خیارشور

12,500

خوراک مرغ بندری

خیارشور

12,500

 

چهارشنبه

96/9/8

خامه عسل لیوانی تک نفره ، نان ، چای

7000

چلوکباب کوبیده +گوجه+سوپ جو

دوغ

14,000

چلوخورشت لوبیا چیتی

ماست

12,500

 

چلو خورشت لوبیا سبز

خیار

12,500

 آش رشته + سیب زمینی

1. پیاز 2. تخم مرغ

8,600

 

پنج شنبه

96/9/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

96/9/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه

 

روز

تاریخ

صبحانه

قیمت
(ریال)

غذای اصلی  ناهار نوع 1

کنار غذای ناهار نوع 1

قیمت (ریال)

غذای اصلی شام نوع 1

کنار غذای شام نوع 1

قیمت (ریال)

 

غذای اصلی ناهار نوع 2

کنار غذای ناهار نوع 2

غذای اصلی  شام نوع 2

کنار غذای شام نوع 2

 

شنبه

96/9/11

پنیر، حلوا شکری، نان، چای

7000

چلوخورشت فسنجان

 

14,000

چلو خورشت لوبیا چیتی

سیب

12,500

 

ماکارونی

خیارشور + سس گوجه

12,500

کوفته تبریزی

ماست

12,500

 

یکشنبه

96/9/12

عسل، کره، نان، چای، شیر

7000

چلوجوجه کباب+گوجه

1. دوغ 2. کره

14,000

برنج + گوجه + سیب زمینی

تن ماهی

14,000

 

چلوخورشت لوبیاسفید

موز

12,500

سالاد الویه

خیارشور

12,500

 

دوشنبه

96/9/13

خامه عسل لیوانی تک نفره ، نان ، چای

7000

چلو کوبیده کوبیده + گوجه + سوپ جو

دوغ

14,000

باقلا پلو با گوشت

زیتون

12,500

 

چلوخورشت لوبیا سبز

سیب

12,500

کتلت + آش رشته

خیارشور + نارنگی

12,500

 

سه شنبه

96/9/14

تخم مرغ، کره، نان، چای

7000

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

خرما

14,000

چلوخورشت هویج

خیار

12,500

 

چلو خورشت قیمه بادمجان

 

12,500

ماکارونی

خیارشور

12,500

 

چهارشنبه

ولادت حضرت رسول اکرم ( ص) و امام جعفر صادق (ع)

 
 

پنج شنبه

96/9/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

96/9/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه

 

روز

تاریخ

صبحانه

قیمت
(ریال)

غذای اصلی  ناهار نوع 1

کنار غذای ناهار نوع 1

قیمت (ریال)

غذای اصلی شام نوع 1

کنار غذای شام نوع 1

قیمت (ریال)

 

غذای اصلی ناهار نوع 2

کنار غذای ناهار نوع 2

غذای اصلی  شام نوع 2

کنار غذای شام نوع 2

 

شنبه

96/9/18

خامه عسل لیوانی تک نفره ، نان ، چای

7000

استانبولی پلو با گوشت مرغ

ماست موسیر

12,500

چلو خورشت لوبیا سبز

سیب

12,500

 

چلوخورشت لوبیا سفید

موز

12,500

کوفته تبریزی

ماست

12,500

 

یکشنبه

96/9/19

تخم مرغ، کره، نان، چای

7000

چلو کوبیده کوبیده + گوجه + سوپ جو

1. دوغ

14,000

عدس پلو

ماست

12,500

 

چلوخورشت قورمه سبزی

سیب

12,500

خوراک قارچ و مرغ و سیب زمینی سرخ کرده

سس گوجه

12,500

 

دوشنبه

96/9/20

پنیر، حلوا شکری، نان، چای

7000

زرشک پلو با مرغ

 

14,000

باقلا پلو با گوشت

زیتون

12,500

 

چلوخورشت هویج

سیب

12,500

شنسیل مرغ + سوپ رشته

خیارشور + سیب

14,000

 

سه شنبه

96/9/21

عسل، کره، نان، چای، شیر

7000

چلوکوبیده میکس + سوپ رشته + گوجه

دوغ

14,000

برنج + گوجه + سیب زمینی

تن ماهی

14,000

 

چلو خورشت بامیه

نارنگی

12,500

ماکارونی

خیارشور

12,500

 

چهارشنبه

96/9/22

تخم مرغ، کره، نان، چای

7000

چلو جوجه کباب + گوجه + کره

دوغ

14,000

چلوخورشت قورمه سبزی

ماست موسیر

12,500

 

چلوخورشت قیمه بادمجان

 

12,500

 آش رشته + سیب زمینی

1. پیاز 2. تخم مرغ

8,600

 

پنج شنبه

96/9/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

96/9/24