معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه

 

روز

تاریخ

صبحانه

قیمت
(ریال)

غذای اصلی  ناهار

کنار غذای ناهار

غذای اصلی شام

کنار غذای شام

 
 

شنبه

96/11/7

 

 

چلوخورشت قرمه سبزی

خیار ماست

برنج + گوجه + سیب زمینی

تن ماهی

 
 

یکشنبه

96/11/8

 

 

چلوکباب کوبیده +گوجه+سوپ جو

دوغ

چلوخورشت لوبیا سفید

سیب

 
 

دوشنبه

96/11/9

 

 

زرشک پلو با مرغ

 

چلوخورشت کرفس

ترشی

 
 

سه شنبه

96/11/10

 

 

چلو خورشت قیمه بادمجان

 

چلو خورشت لوبیا سبز

نارنگی

 
 

چهارشنبه

96/11/11

 

 

چلوجوجه کباب+گوجه

1. دوغ 2. کره

 آش رشته + سیب زمینی

1. پیاز 2. تخم مرغ

 
 

پنج شنبه

96/11/12

 

 

 

 

 

 

 
 

جمعه

96/11/13

 

 

 

 

 

 

 
 

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه

 

روز

تاریخ

صبحانه

قیمت
(ریال)

غذای اصلی  ناهار

کنار غذای ناهار

غذای اصلی شام

کنار غذای شام

 
 

شنبه

96/11/14

 

 

استانبولی پلو با گوشت مرغ

سالادفصل + سس مایونز

چلو خورشت قیمه

سیب

 
 

یکشنبه

96/11/15

 

 

چلوجوجه کباب+گوجه

1. دوغ 2. کره

برنج + گوجه + سیب زمینی

تن ماهی

 
 

دوشنبه

96/11/16

 

 

چلوخورشت قرمه سبزی

 

چلوخورشت لوبیا سفید

نارنگی

 
 

سه شنبه

96/11/17

 

 

زرشک پلو با مرغ

 

چلوخورشت کرفس

ترشی

 
 

چهارشنبه

96/11/18

 

 

چلوکباب کوبیده +گوجه+سوپ جو

دوغ

 آش رشته + سیب زمینی

1. پیاز 2. تخم مرغ

 
 

پنج شنبه

96/11/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

96/11/20