اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان محترم دکتری تخصصی متقاضی خوابگاه، ورودی نیم سال 972/981/982 می رساند: از تاریخ امروز (ساعت 20:00 )می توانند جهت انجام پیش ثبت نام و انتخاب خوابگاه به برنامه اتوماسیون داخلی اداره امور خوابگاه ها مراجعه فرمایند

اداره امور خوابگاه ها