به اطلاع دانشجویان عزیز ساکن خوابگاه میرساند با توجه به بازگشایی رستوران مرکزی از مورخه 19/7/99 خواهشمند است نسبت به رزرو غذا در سامانه اتوماسیون تغذیه برای ایامی که در دانشگاه حضور خواهند داشت اقدام فرمایند. لازم بذکر میباشد که توزیع غذای برادران  در گیت ورودی خوابگاه برادران و توزیع غذای خواهران نیز در ورودی خوابگاه طوبی خواهد بود.

ساعت توزیع نهار13 الی 14

شام و صبحانه 17 الی 18

حوزه معاونت دانشجویی

اداره امور تغذیه